Entradas

Programa de educación non formal en fins de semana, orientado á aprendizaxe de conceptos básicos da fotografía paisaxística, arquitectónica, nocturna ou aérea, mediante a propia experiencia.

Mapa coas principais obras do arquitecto Palacios na súa terra.

Mapa da ruta polas obras senlleiras do arquitecto Antonio Palacios na súa terra, recollidas nun traballo de voluntariado que inclúe o mapa (virtual e físico), artigos sobre as obras en 3 idiomas e fotografías e videos divulgativos sobre as mesmas.