Convírtete en xornalista durante as vacacións!

Campamento de temática literaria e audiovisual ambientado nunha redacción dun medio de comunicación, onde cada día os equipos irán pasando polos distintos medios deixando as súas producións en varios formatos: podcast de radio, prensa escrita, ou pequenas pezas audiovisuais para CelaNovas TV.

Con aloxamento e 5 comidas ao día no Albergue de Celanova, e có acompañamento dun equipo de profesionais do tempo libre e do audiovisual que farán das vacacións un soño cumplido para @s nov@s xornalistas: ser parte da redacción dun medio de comunicación.