Curso de Directora de Actividades de Tempo Libre

O Curso oficial de Director/a de Actividades de Tempo libre vai dirixido a Monitores/as tituladas, que desexen ampliar a súa formación e empregabilidade no ámbito da educación non formal.
As directoras/es desenvolven a súa actividade profesional no ámbito público e privado, nas áreas de organización, animación e dinamización das actividades de tempo libre educativo infantil, xuvenil, adulto e terceira idade. Poderán desenvolver a súa competencia en calquera organización que contemple a realización de programas de dinamización de tempo libre no marco dun proxecto educativo.

 • Curso Oficial

  Expedido e homologado pola Xunta de Galicia

 • Requisitos

  Ter o título de monitor/a e experiencia como tal.

 • Intensivo modo campamento

  Os nosos cursos ofrecen aloxamento e pensión completa.

 • Pensión completa

  Con menús caseiros e especiais (baixo demanda) con produto caseiro, de tempada e de Km. 0

 • Cursos semipresenciais

  75% presencial e 25% de formación telemática

 • Prácticas

  Despois da realización do curso, 14 días de prácticas nun campamento ou 150 horas nunha entidade de tempo libre como director/a en prácticas.

Contidos:

1. Área de psicosocioloxía: (40 horas)

1.1. Dirección de equipos e liderado.

1.1.1. O perfil do/a director/a de actividades de tempo libre.

1.1.2. A dirección dun equipo de traballo.

1.1.3. O equipo como base da intervención. Animación e dinámica dos
equipos.

1.1.4. A comunicación interpersoal.

1.2. Análise de realidades sociais.

1.2.1. Técnicas básicas de intervención social.

1.2.2. Fundamentos sociolóxicos do ocio e do tempo libre.

1.2.3. Os ámbitos de intervención.

1.2.4. Asociacionismo e participación na sociedade civil. O papel do
voluntariado e do profesional.

2. Área de intervención educativa (25 h.)

2.1. As correntes pedagóxicas e a súa influencia na pedagoxía do tempo libre.

2.2. A pedagoxía do ocio. O concepto de tempo libre.

2.3. Educación en valores: o ideario educativo.

2.4. Metodoloxía e modelos de intervención en actividades de tempo libre: actividade,
participación, convivencia.

2.5. Asociacións como espazo educativo

3. Área de Xestión (85 h.)

3.1. Planificación e deseños de proxectos de intervención. Elementos básicos.

3.2. Estratexias de xestión.

3.3. Organización e modelos organizativos.

3.4. Administración, xerencia e xestión económica.

3.5. Lexislación.

3.6. Políticas e recursos institucionais.

SCOLÉ Escola de Tempo Libre

Educando no lecer

Scolé Escola de Tempo Libre é unha entidade sen ánimo de lucro inscrita no Rexistro Galego de Escolas de Tempo Libre (G-86) fundada en Sobrado dos Monxes en 2020, inspirada no termo grego da “Skholè” que facía referencia a todo iso que as persoas aprendemos fóra das aulas, da educación reglada, durante o noso tempo libre ou o que na Antiga Grecia denominaban “tempo libro”: un tempo de aprendizaxe fora dos estándares oficiais, e afastado das meras necesidades de subsistencia ou da vida produtiva, sendo necesarias unhas condicións de paz e liberdade para acadar coñecementos vencellados aos nosos gustos e intereses.

En Scolé ETL cremos nunha aprendizaxe significativa a través dunha metodoloxía activa, dinámica e participativa, onde os nosos participantes aprenden poñendo en práctica os contidos do curso a través da aprendizaxe indutiva, o traballo en equipo e o análise das distintas situacións grupais, sen esquecer o aspecto lúdico das actividades no eido do ocio e tempo libre que impregnarán, na medida do posible, as actividades a abordar sendo unha das nosas principais metas o “aprender xogando”.

Contamos cun gran equipo de especialistas no campo con máis dunha década de experiencia en postos de execución e coordinación de actividades de ocio e tempo libre con crianzas, adolescentes ou persoas de terceira idade, e a nosa paixón é compartir os nosos recursos có futuro do tempo libre galego.