Curso de Monitor-a de Actividades de Tempo Libre

NOVA CONVOCATORIA

CURSO INTENSIVO DE MONITOR-A DE TEMPO LIBRE no Centro Etnográfico de Teixeiro – XUÑO 2021

 • Curso oficial homologado e expedido pola Xunta de Galicia

  Somos unha escola oficial inscrita no Rexistro de Escolas de Tempo Libre de Galicia

 • 200 h. "teóricas" de aprender xogando

  Nunha xogar foi tan didáctico… e tan divertido!

 • 150 h. de prácticas nunha entidade de tempo libre

  Podes facelas pola túa conta ou nalgunha das nosas actividades!

 • Cursos semipresenciais: 70% presencial e 30% formación telemática

  *Ao abeiro da Instrución do 1 de xuño de 2020 para Escolas de Tempo Libre, pola situación sociosanitaria actual

 • Ofrecemos cursos intensivos, en modo campamento: con aloxamento, pensión completa e veladas!

  A auténtica experiencia de ser monitor-a 24/7

 • Monográficos de Laser Tag, Educación Ambiental, Tiro con Arco e BatallaDeArqueiras

  Actividades multiaventura e como facer da natureza a maior das aventuras!

 • Inclúe módulo de campismo: acampada e supervivencia

  Como construir un vivak, potabilizar auga, facer lume, orientarnos… e moito máis!

Contidos presenciais:

Psicosocioloxía

 • Psicoloxía: concepto e campos de aplicación, psicoloxía evolutiva, o proceso de socialización, o xogo como elemento socializador.
 • Psicoloxía de grupos: roles, características de grupos infantís e xuvenís, liderazgo, técnicas de dinamización grupal, técnicas de resolución de conflictos, traballo en grupo.
 • Metodoloxía educativa: educación no tempo libre, pedagoxía do ocio, necesidades educativas especiais, programación, proxecto educativo, educación en valores.

Técnicas de animación, expresión e comunicación no tempo libre:

 • Expresión musical
 • Expresión dramática
 • Expresión plástica
 • Medios audiovisuais
 • Animación deportiva

Educación Medioambiental

 • Introducción a educación medioambiental
 • Medio e natureza en Galicia: a educación medioambiental transversal
 • Xogos de educación ambiental

Educación para a Saúde

 • Socorrismo e primeiros auxilios
 • Alimentación e nutrición
 • Sexualidade

Campismo e supervivencia

 • Orientación
 • A marcha
 • Topografía e cartografía
 • Supervivencia
 • Técnicas de campismo

Módulos especialización

 • tiro con arco
 • laser tag
 • batalla de arcos
 • xogos tradicionais
 • percusión doméstica
 • cabullería

75 h. TELEMÁTICAS:

 • Área de Educación para a Saúde

Sexualidade, prevención de drogodependencias, seguridade e hixiene, alimentación/nutrición…

 • Área de Organización e Recursos

Lexislación; Recursos; Redes de Información Xuvenil

 • Socioloxía

Características do lecer educativo; etapas evolutivas; aproximación ao estudo do medio social galego, inserción na cultura de Galicia…